Privacy statement

Privacy statement Beautysalon Icha

Bij Beautysalon Icha staat de privacy van bezoekers die de websites van Beautysalon Icha bezoeken en personen die zich aanmelden om diensten af te nemen hoog in het vaandel. Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze privacy te kunnen beschermen. In deze Privacyverklaring is beschreven hoe wij omgaan met de privacy van bezoekers met betrekking tot het gebruik van de website van Beautysalon Icha. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op onze Privacyverklaring is het Europees recht van toepassing.

Beautysalon Icha, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Voorstraat 174
4702 EW Roosendaal
Tel.: 0165 – 39 73 88
Email: afspraak@beautysalon-icha.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beautysalon Icha verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Geslacht
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Beautysalon Icha verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Beautysalon Icha verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Uw afspraken te kunnen plannen
U te kunnen bellen, smsen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beautysalon Icha bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Personalia – Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na uw laatste afspraak. Daarna worden uw gegevens verwijderd. Indien u bonnen/facturen op naam heeft ontvangen, worden deze gegevens minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.
– Contactgegevens – Deze worden gebruikt voor communicatie over uw afspraken en voor calamiteiten. Deze gegevens worden uiterlijk 5 jaar bewaard na uw laatste afspraak.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beautysalon Icha verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beautysalon Icha en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar afspraak@beautysalon-icha.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beautysalon Icha neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons.